NL FR

K..V. DE HAAN v.z.w.

Het bestuur bestaat uit

Marcel Samaey
Voorzitter
+32 473 191683
marcelsamaey@hotmail.com
Steve Vandaele
Ondervoorzitter - Trainer coördinator
+32 471 337840
steve@kvdehaan.be
Mark Vermote
Secretaris

mark@kvdehaan.be
Manon Vanden Berghe
Penningmeester